Huisregels

Onze huisregels

Om alles in de praktijk soepel te laten verlopen, hanteert tandartspraktijk Plantema de volgende huisregels:

  • Bij uw eerste bezoek neemt u een geldig legitimatiebewijs mee en bij vervolgafspraken neemt u uw afsprakenkaart mee.
  • Wijzigingen in verzekering, adres , emailadres of medicatiegebruik geeft u tijdig door.
  • Bij voorgestelde behandelingen boven de 250,- ontvangt u vooraf, indien gewenst, een begroting.
  • Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.
  • Wanneer u uw afspraak wilt annuleren, doet u dit persoonlijk of telefonisch.
  • Indien u een afspraak niet nakomt zonder bericht of  korter dan 24 uur van te voren hebt geannuleerd, kunnen de kosten omvattende de geplande behandeling in rekening worden gebracht. Deze kosten omvatten de gereserveerde behandeltijd, behandelkamer en tandheelkundig personeel.
  • Tandartspraktijk Plantema maakt voor zijn facturering gebruik van de service van Infomedics.
  • Ons advies is dat u de praktijk twee maal per jaar bezoekt voor controle. Bij een volledige prothese is deze termijn eens per 2 jaar.
  • Aggressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.
  • Wij werken volgens de Leidraad Corona Mondzorg. We vragen u vriendelijk uw gemaakte afspraak af te bellen wanneer u koorts heeft vanaf 38 graden, verkoudheidsklachten zoals niezen, hoesten, keelpijn en moeilijk ademen. (Hooikoorts en alleen COPD valt hier niet onder)